Těšíme se na Vánoce

Rok utekl jako voda, máme tu opět přípravy na Vánoce a s ním také i dvě milé akce, které se uskutečnily během prosince. Tou první byl dobročinný vánoční jarmark 6.12.2016 zorganizovaný pardubickou Mateřskou školou Odborářů - Polabiny III. O týden později pak děti z bohdanečské školky věnovaly Mišce koncert v místním kostele.

V Mateřské škole Odborářů - Polabiny III proběhl letos již po několikáté charitativní Vánoční jarmark. Po celý den si v prostorách školky mohli všichni příchozí zakoupit krásné rukodělné předměty, výrobené zaměstnanci MŠ a rodiči - perníčky, svícínky, drobné vánoční dekorace z různých materiálů. Děti mezitím ve třídách navštívil Mikuláš a čert, k tomu jim paní kuchařky usmažily k obědu výborné bavorské vdolečky a odpoledne je na zahradě školky společně s rodiči čekalo rozsvícení vánočního stromu doprovázené zpíváním písniček a koled v podání sboru Rafaela. Na konto Michalky putoval výtěžek z této krásné akce ve výši 6 000 Kč.
Ve středu 14. 12. 2016 v bohdanečském kostele sv. Maří Magdalény vystoupily děti z Mateřské školy Lázně Bohdaneč, aby rodičům zazpívaly za doprovodu svých učitelek pásmo krásných českých koled. Tradiční Vánoční zpívání připravované místní školkou každoročně příspívá k navodění příjemné adventní atmosféry ve městě. Po jeho skončení předali Michalce dobrovolné vstupné ve výši 2 700 Kč zástupci Klubu rodičů a přátel MŠ, který sbírku zaštiťoval.

Dětem, rodičům i pracovníkům obou mateřských škol moc děkujeme a přejeme klidný předvánoční čas!

Navštivte náš facebookový profil
Vytisknout
Poslat e-mail
 
Pomozte dětem
WEIL, GOTSHAL nadační fond
2123design s.r.o.
TTK-HK s.r.o.
Středisko ranné péče
Hudební skupina Egelet
Projekt Fragile
Basketbalový klub BK Pardubice
 
Nadace České pojištovny
Konto bariéry - Nadace Charty 77
Sport Towers Prague s.r.o.