Michalka potřebuje bydlení bez bariér

Čas běží a letos v dubnu Míša slaví své osmé narozeniny. Jak postupně roste a je těžší, rostou i nároky na fyzickou manipulaci a její přemisťování po bytě (obtížné přenášení do schodů, při polohování, hygieně apod.), protože pohyb stále sama neovládá. Prozatím využívá rehabilitační stoličku a kočárek, brzy pro ni bude potřeba pořídit také speciální stropní zvedák. Patrový dům v Dědku, ve kterém Michalka s rodiči a sestrou bydlí, tyto specifické požadavky zdaleka nesplňuje, proto bylo nutné přistoupit k jeho nezbytným úpravám. Ty zahrnují přestavbu stávajícího bytu na bezbariérový, včetně přístavby bezbariérové verandy s nájezdem a dvou místností - Míšina pokojíčku a koupelny, které budou vyhovovat jejím potřebám (široké dveře bez prahů, stropy připravené na budoucí instalaci speciálního zvedáku, dostatečný prostor pro manipulaci v židličce a vozíku atd.). Přestavba je nutná i s ohledem na velice složitou operaci skoliózy páteře, kterou Míša v brzké době musí podstoupit. Celkové náklady dle projektu jsou vyčísleny na 1 350 000 Kč. Z toho 200 000 Kč se podařilo získat díky darům z minulých let, 800 000 Kč bude možné krýt hypotékou. Stále však zbývá 350 000 Kč, které se bude rodina muset snažit zajistit, a to i nadále společně s financemi na řadu dalších nezbytných pomůcek a služeb pro Mišku, prostřednictvím veřejné sbírky. Všem, kteří Michalku doposud podpořili či v budoucnu přispějí na zkvalitnění jejího života, mnohokrát děkujeme.

Navštivte náš facebookový profil
Vytisknout
Poslat e-mail
 
Pomozte dětem
WEIL, GOTSHAL nadační fond
2123design s.r.o.
TTK-HK s.r.o.
Středisko ranné péče
Hudební skupina Egelet
Projekt Fragile
Basketbalový klub BK Pardubice
 
Nadace České pojištovny
Konto bariéry - Nadace Charty 77
Sport Towers Prague s.r.o.