Co je u nás nového

Vítejte na webových stránkách, které byly vytvořeny na podporu těžce nemocné Míši Hlaváčkové a její rodiny. Michalka kvůli vážným zdravotním problémům, které u ní nastaly patrně v souvislosti s očkováním a rozsáhlou dechovou a srdeční zástavou, váží ve svých osmi letech pouhých 19 kg, neovládá vlastní tělíčko ani řeč - nechodí, nesedí sama bez opory, komunikuje pouze přes obrázky a speciální piktogramy... Dále najdete celý Miščin příběh i informace o tom, jak můžete pomoci. Velkou laskavost prokážete také tím, když je budete šířit dál. Buď prostřednictvím svých přátel a známých nebo třeba navštívením a sdílením obsahu nového facebookového profilu.

Poděkování

12. prosince 2017
Chtěli bychom velice poděkovat Nadaci Lenky a Romana Šmidberských za propagaci a poskytnutou finanční podporu na doplatek speciálně upravené autosedačky, stropního zvedáku pro snazší manipulaci s Míšou v domácím prostoru a na doplacení lázeňské péče v celkové výši 30 000 Kč.

Ukončení sbírky víček

3. prosince 2017
Milí sběratelé, k 1.12.2017 jsme nuceni ukončit sběr plastových víček. Důvodem je skutečnost, že téměř všechny firmy v celé České republice aktuálně přestávají víčka svážet a vykupovat a není pro nás zvládnutelné najít pro nashromážděná víčka odbyt. Děkujeme za pochopení a dosavadní pomoc!

Cestovatelské fotografie pomáhaly pro Michalku

2. prosince 2017
Manželé Dagmar a David Petráskovi uspořádali ve dnech 13.10. - 9.11.2017 v pardubické kavárně Dobrý Kafe už v pořadí druhý ročník prodejní výstavy svých cestovatelských fotografií, tentokrát nádherných snímků z Moravského Toskánska. Výtěžek z prodeje fotografií a oslovení sponzorů během výstavy ve výši 133 477 Kč věnovali na pomoc Michalce. Organizátorům a všem, kteří se na něm podíleli, patří velký dík!!! Malé ohlédnutí za krásnými fotkami najdete: www.dagmarpetraskova.cz
 
Prodejní výstava fotografií pro Michalku

Michalka potřebuje bydlení bez bariér

5. dubna 2017
Čas běží a letos v dubnu Míša slaví své osmé narozeniny. Jak postupně roste a je těžší, rostou i nároky na manipulaci a její přemisťování po bytě (obtížné přenášení do schodů, při polohování, hygieně apod.), protože pohyb stále sama neovládá. Prozatím využívá rehabilitační stoličku a kočárek, brzy pro ni bude nutné pořídit také speciální stropní zvedák. Patrový dům v Dědku, ve kterém Michalka s rodiči a sestrou bydlí, tyto specifické požadavky zdaleka nesplňuje, proto bylo nutné přistoupit k jeho nezbytným úpravám. Celý text ...Celý text

Na podporu Mišky byl založen nový spolek

31. března 2017
Za účelem získávání podpory a zdrojů na diagnostiku, léčbu a zkvalitnění péče a života pro vážně nemocnou Michalku Hlaváčkovou byl k 4.1.2017 založen spolek Miška, z.s., IČ: 01859218, se sídlem Dědek 34, 533 41 Živanice, který je zaregistrovaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka L 11033. Spolek má své stanovy a dle nich je zastupován předsedkyní Lenkou Hlaváčkovou, maminkou Míši. Zároveň byl pro tento spolek zřízen nový transparentní bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s.: 4628948399/0800. Hlavním důvodem těchto kroků bylo zejména zjednodušení procesů spojených se získáváním finančních prostředků na pomoc Mišce a také lepší zpřístupnění informací o jejich využití pro veřejnost. Celý text ...Celý text

Sbíráme papír pro Mišku v Lázních Bohdanči

2. března 2017
Ve dnech 20.-24.3.2017 proběhl v Lázních Bohdanči další ročník celoměstského sběru papíru, který pořádal Klub rodičů a přátel MŠ za podpory základní a mateřské školy a informačního centra. Díky přispění dětí, rodičů i místních občanů se podařilo shromáždit 6,95 tun papíru! Získaných 16 031 Kč bylo věnováno Michalce. Celý text ...Celý text

 

Archiv novinek

 

Můj příběh

Seznamte se s příběhem Michalky, která trpí zatím neobjasněnou nemocí. Ta ji spoutala natolik, že musí mít 24 hodinovou péči svých blízkých či odborníků. Miška byla do věku půl roku zcela zdravé miminko. Poté se u ní, zřejmě v souvislosti s očkováním, objevily těžké zdravotní problémy, které výrazně zbrzdily její vývoj, a pro ni i její rodinu začal velký boj ...
 
Narodila jsem se 10. 4. 2009 do úplné a šťastné rodiny. Normálně jsem se vyvíjela, rostla, hezky jedla. Kolem půl roku jsem dostala rýmu a byla při tom očkována a můj stav se začal najednou dost horšit. Přestávala jsem používat ručičky a držet hlavičku, a tak jsem musela podstoupit neurologické vyšetření, magnetickou rezonanci i lumbální punkci. Jenže se na nic nepřišlo. Jednou z uvažovaných variant byly i postvakcinační encefalopatie a hypotonický syndrom – začala jsem tedy s rehabilitací. Pro mou maminku i tatínka bylo sice hodně těžké, že mě museli několikrát denně tak trápit, ale v Olomouci ve Vojtově centru se naučili Vojtovu metodu a zvládali to na výbornou. A tak jsem cvičila a cvičila a čas běžel. Celý textCelý text
 

Co potřebuji

Zajímá vás, co je pro Míšu nezbytné, aby měla zajištěnou alespoň přiměřenou kvalitu života? Není toho zrovna málo a rozhodně ne jednoduché vše potřebné obstarat...
 
Moji rodiče se moc snaží s nepřízní osudu bojovat, je to ovšem velice těžké, jak po stránce psychické, fyzické i finanční. Všechny pomůcky hradí pojišťovna pouze zčásti nebo dokonce vůbec. Například jenom osobní asistence ve specializované školce stojí cca 8 000 Kč za měsíc. Částka nákladů na ostatní nezbytné potřeby se potom ročně vyšplhá až na 250 000 Kč a v případě, že je nutné pořídit nějakou zvláštní pomůcku, je to ještě o další desetitisíce víc! Celý textCelý text
 

Jak pomoci

Rodina vedle každodenní náročné péče věnuje téměř každou volnou chvilku hledání nejrůznějších možností, jak sehnat zdroje na financování speciálních potřeb své dcery ...
 
Podpora Mišky nemusí mít nutně jenom finanční povahu. Lidé si často myslí, že nemohou udělat „nic velkého“. Přitom většinou stačí jenom věnovat trochu ze svého času, úsilí, zkrátka nebýt lhostejný... Celý textCelý text