Co je u nás nového

Vítejte na webových stránkách vytvořených k podpoře Míši Hlaváčkové a její rodiny.

Michalka je jedenáctiletá usměvavá a stále dobře naladěná holčička. Bohužel svůj dosavadní život čelí vážným zdravotním problémům, které se u ní projevily už po prvním očkování. V roce 2011 navíc prodělala rozsáhlou dechovou a srdeční zástavu. Vymizel pohyb, byla velmi unavená a zůstala doslova uvězněná ve svém tělíčku. Míša rozumí, ale neovládá řeč – komunikuje přes obrázky a speciální piktogramy. Tělo jí střídavě funguje a nefunguje, nechodí, nesedí sama bez opory, k pohybu využívá speciálně upravený zdravotní vozík. Musí denně cvičit, má rehabilitaci doma, ve škole, k tomu ergoterapii, muzikoterapii a speciální logopedii. Potřebuje 24 hodinovou péči svých blízkých.

Michalka prošla spoustou vyšetření a hospitalizací. V říjnu 2017 podstoupila ve Fakultní nemocnici Brno unikátní a extrémně náročnou operaci, kdy jí musely být kvůli zhoršující se těžké skolióze voperovány rostoucí výztuhy podél páteře. Dlouho nebylo jasné, co Michalce způsobuje všechny její obtíže, ale díky výsledkům zahraniční studie, do které byla zařazena, se na jaře 2020 podařilo konečně stanovit diagnózu! Michalka trpí velmi vzácným a nevyléčitelným genetickým onemocněním AADC. To bylo zatím na celém světě zjištěno asi jen u 100 dětí a Michalka je první diagnostikovaná v České republice. Jedná se o deficit dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin způsobující poruchu přenosu dopaminu a serotoninu. Tento stav ovlivňuje komunikaci mezi mozkem a jinými částmi těla a vede k závažnému zpoždění vývoje jedince. Nemoc je známa pouze 14 let a od roku 2017 je uzákoněn protokol léčby, který od července 2020 Míša podstupuje. Díky němu by měla mít šanci držet hlavičku, používat ručičky, sedět, mluvit a třeba časem se i postavit a udělat pár kroků. Je to, jako kdyby se Miška znovu narodila, ale k dosažení dalších pokroků potřebuje nyní především intenzivní rehabilitaci.

Dále najdete celý Miščin příběh i informace o tom, jak můžete pomoci. Velkou laskavost prokážete také tím, když je budete šířit dál. Buď prostřednictvím svých přátel a známých nebo třeba navštívením a sdílením obsahu facebookového profilu.

Miška potřebuje intenzivní rehabilitaci

28. září 2020
Letos na jaře jsme se konečně po 11 letech dozvěděli, co přináší Michalce zdravotní problémy. Velmi vzácná vrozená nemoc AADC způsobuje neurologické onemocnění výrazně omezující možnosti vývoje dítěte. Velkou naději na zlepšení stavu nám přináší zařazení Míši do léčebného programu, který byl zahájen v červenci tohoto roku. Po něm bude nutné nastoupit dlouhou a finančně náročnou rehabilitaci.
Více informací.Celý text

Speciální automobil pro Mišku

24. dubna 2020
Jen co se nám podařilo vyřešit bezbariérové bydlení a zajistit pro Mišku nový vozík, stál před námi další nelehký úkol - pořízení nového automobilu, který umožní přepravu vozíčkáře.
Více informací.Celý text
 
Speciální automobil pro Mišku

Bohdanečské děti nás stále podporují

27. června 2018
Sběr starého papíru, originální výrobky od skautů nebo charitativní běh základní školy. To všechno se událo letos na jaře v Lázních Bohdanči s jedním společným cílem - podpořit nemocnou Michalku. A co je na všem asi to nejcennější? Hlavními "aktéry" byly děti, které na ni svými činnostmi myslely. Jim a samozřejmě i jejich rodičům, pedagogům, vedoucím a dalším organizátorům uvedených akcí patří veliký dík.
Více informací.Celý text
 
Bohdanečské děti nás stále podporují

Poděkování

7. června 2018
Chtěli bychom velice poděkovat Nadaci Lenky a Romana Šmidberských za propagaci a poskytnutou finanční podporu. Vloni věnovali Míše částku 30 000 Kč na doplatek speciálně upravené autosedačky, stropního zvedáku pro snazší manipulaci v domácím prostoru a na doplacení lázeňské péče. V letošním roce nám pomohli 40 000 Kč při pořízení dětského polohovacího vozíku Medicco Zippie.

O pohár starosty MO Pardubice II

18. dubna 2018
V sobotu 14. 4. se uskutečnil 4.ročník charitativního volejbalového turnaje O pohár starosty MO Pardubice II. Tento turnaj organizoval městský obvod společně s Univerzitou Pardubice. Letošní startovné ve výši 17.180 korun bylo určeno spolku Miška z.s..Symbolický šek převzala z rukou kvestora Univerzity Petra Gabriela a starosty MO Radka Hejného maminka Míši. Děkujeme organizátorům akce i všem, kteří se zúčastnili.
 
O pohár starosty MO Pardubice II

Miška má za sebou velkou operaci

29. ledna 2018
V říjnu 2017 podstoupila Michalka ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice unikátní a extrémně náročnou operaci. Pod perfektním vedením primáře doc. MUDr. Martina Repka jí byly kvůli zhoršující se těžké skolióze voperovány rostoucí výztuhy podél páteře. Její pooperační stav provázely velké bolesti, jak samotných zádíček, tak všech svalů a bříška, protože se uvnitř vše muselo správně "porovnat", k tomu zažívací potíže, zahlenění hrudníku a podobné nepříjemnosti. Po tříměsíční rekonvalescenci ale kontrolní vyšetření ukázalo, že se operace povedla na výbornou, za což patří celému nemocničnímu týmu velký dík. Stejně jako všem, kdo na Mišku po celou dobu mysleli a podporovali nás.
 
Miška má za sebou velkou operaci

Mateřská škola Odborářů Pardubice pomáhá Mišce

26. ledna 2018
Rádi bychom věnovali veliké poděkování paní ředitelce Ivaně Vondrákové a celému kolektivu Mateřské školy Odborářů - Pardubice Polabiny III, kteří v loňském roce uspořádali v rámci svého školního programu dvě benefiční akce pro Michalku - Podzimní zahradní slavnost a Vánoční jarmark. Během nich se podařilo za přispění zaměstnanců a rodičů dětí prodejem připravených drobných dárečků a dobrot získat pro Mišku 12 000 Kč. Ty budou použity na úhradu dětského speciálního polohovacího vozíku Medicco Zippie v hodnotě 111 tis. Kč., který musíme v dohledné době Míše pořídit. Moc děkujeme a pomoci si upřímně vážíme.
 
Poděkování MŠ Odborářů

Ukončení sbírky víček

3. prosince 2017
Milí sběratelé, k 1.12.2017 jsme nuceni ukončit sběr plastových víček. Důvodem je skutečnost, že téměř všechny firmy v celé České republice aktuálně přestávají víčka svážet a vykupovat a není pro nás zvládnutelné najít pro nashromážděná víčka odbyt. Děkujeme za pochopení a dosavadní pomoc!

Cestovatelské fotografie pomáhaly pro Michalku

2. prosince 2017
Manželé Dagmar a David Petráskovi uspořádali ve dnech 13.10. - 9.11.2017 v pardubické kavárně Dobrý Kafe už v pořadí druhý ročník prodejní výstavy svých cestovatelských fotografií, tentokrát nádherných snímků z Moravského Toskánska. Výtěžek z prodeje fotografií a oslovení sponzorů během výstavy ve výši 133 477 Kč věnovali na pomoc Michalce. Organizátorům a všem, kteří se na něm podíleli, patří velký dík!!! Malé ohlédnutí za krásnými fotkami najdete: www.dagmarpetraskova.cz
 
Prodejní výstava fotografií pro Michalku

Michalka potřebuje bydlení bez bariér

5. dubna 2017
Čas běží a letos v dubnu Míša slaví své osmé narozeniny. Jak postupně roste a je těžší, rostou i nároky na manipulaci a její přemisťování po bytě (obtížné přenášení do schodů, při polohování, hygieně apod.), protože pohyb stále sama neovládá. Prozatím využívá rehabilitační stoličku a kočárek, brzy pro ni bude nutné pořídit také speciální stropní zvedák. Patrový dům v Dědku, ve kterém Michalka s rodiči a sestrou bydlí, tyto specifické požadavky zdaleka nesplňuje, proto bylo nutné přistoupit k jeho nezbytným úpravám. Celý text ...Celý text

Na podporu Mišky byl založen nový spolek

31. března 2017
Za účelem získávání podpory a zdrojů na diagnostiku, léčbu a zkvalitnění péče a života pro vážně nemocnou Michalku Hlaváčkovou byl k 4.1.2017 založen spolek Miška, z.s., IČ: 01859218, se sídlem Dědek 34, 533 41 Živanice, který je zaregistrovaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka L 11033. Spolek má své stanovy a dle nich je zastupován předsedkyní Lenkou Hlaváčkovou, maminkou Míši. Zároveň byl pro tento spolek zřízen nový transparentní bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s.: 4628948399/0800. Hlavním důvodem těchto kroků bylo zejména zjednodušení procesů spojených se získáváním finančních prostředků na pomoc Mišce a také lepší zpřístupnění informací o jejich využití pro veřejnost. Celý text ...Celý text

Sbíráme papír pro Mišku v Lázních Bohdanči

2. března 2017
Ve dnech 20.-24.3.2017 proběhl v Lázních Bohdanči další ročník celoměstského sběru papíru, který pořádal Klub rodičů a přátel MŠ za podpory základní a mateřské školy a informačního centra. Díky přispění dětí, rodičů i místních občanů se podařilo shromáždit 6,95 tun papíru! Získaných 16 031 Kč bylo věnováno Michalce. Celý text ...Celý text

 

Archiv novinek

 

Můj příběh

Seznamte se s příběhem Michalky, která trpí zatím neobjasněnou nemocí. Ta ji spoutala natolik, že musí mít 24 hodinovou péči svých blízkých či odborníků. Miška byla do věku půl roku zcela zdravé miminko. Poté se u ní, zřejmě v souvislosti s očkováním, objevily těžké zdravotní problémy, které výrazně zbrzdily její vývoj, a pro ni i její rodinu začal velký boj ...
 
Narodila jsem se 10. 4. 2009 do úplné a šťastné rodiny. Normálně jsem se vyvíjela, rostla, hezky jedla. Kolem půl roku jsem dostala rýmu a byla při tom očkována a můj stav se začal najednou dost horšit. Přestávala jsem používat ručičky a držet hlavičku, a tak jsem musela podstoupit neurologické vyšetření, magnetickou rezonanci i lumbální punkci. Jenže se na nic nepřišlo. Jednou z uvažovaných variant byly i postvakcinační encefalopatie a hypotonický syndrom – začala jsem tedy s rehabilitací. Pro mou maminku i tatínka bylo sice hodně těžké, že mě museli několikrát denně tak trápit, ale v Olomouci ve Vojtově centru se naučili Vojtovu metodu a zvládali to na výbornou. A tak jsem cvičila a cvičila a čas běžel. Celý textCelý text
 

Co potřebuji

Zajímá vás, co je pro Míšu nezbytné, aby měla zajištěnou alespoň přiměřenou kvalitu života? Není toho zrovna málo a rozhodně ne jednoduché vše potřebné obstarat...
 
Moji rodiče se moc snaží s nepřízní osudu bojovat, je to ovšem velice těžké, jak po stránce psychické, fyzické i finanční. Všechny pomůcky hradí pojišťovna pouze zčásti nebo dokonce vůbec. Částka nákladů na nezbytné potřeby se ročně vyšplhá třeba až na 250 000 Kč a v případě, že je nutné pořídit nějakou zvláštní pomůcku, je to ještě o další desetitisíce víc... Celý textCelý text
 

Jak pomoci

Rodina vedle každodenní náročné péče věnuje spoustu času hledání nejrůznějších možností, jak sehnat zdroje na financování nezbytných speciálních potřeb pro Michalku ...
 
Podpora Mišky nemusí mít nutně jenom finanční povahu. Pomůže třeba i uspořádání nějaké kulturní, sportovní nebo sbírkové akce jako je např. koncert, výstava, běh, sběr papíru apod. Způsobů je spousta a každé pomoci si moc vážíme! Celý textCelý text